Výsledky výzvy EACEA/22/2017 Podpora vývoja – JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (deadline 1: 23. 11. 2017).
Tabuľka s výsledkami

Zo Slovenska bolo podaných 10 žiadostí, podporu získali tri projekty:

Artichoke s.r.o. s projektom Et j’aime à la fureur – 25 000 Eur

Nutprodukcia s.r.o. s projektom Victim – 30 000 Eur

Punkchart films s.r.o. s projektom The Five Year Plan – 25 000 Eur

Srdečne gratulujeme!