Výsledky výzvy EACEA/22/2018 Podpora vývoja – JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (1. Uzávierka, 18. 12. 2018) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.