Výsledky výzvy EACEA/22/2018 Vývoj jednotlivých projektov – 2. uzávierka (24.4.2019) nájdete na webstránke Agentúry EACEA.
Blahoželáme úspešnému žiadateľovi TRIGON PRODUCTION!