Výsledky výzvy EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania (2. uzávierka / 30.5.2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.