Výsledky výzvy EACEA/23/2017 Podpora vývoja balíkov projektov na webstránke Agentúry EACEA.

Srdečne blahoželáme úspešnému žiadateľovi BFILM, ktorý získal podporu vo výške 125 000 Eur.