Výsledky výzvy EACEA/24/2014 Podpora TV vysielania – 2. uzávierka (28.5.2015) nájdete na webstránke Agentúry EACEA.