Výsledky výzvy EACEA/25/2018 Podpora TV Vysielania (1. uzávierka / 18.12.2018) boli zverejnené.