Výsledky výzvy EACEA/27/2014 Automatická podpora kinodistribúcie boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.