Výsledky výzvy EACEA/27/2018 Automatická podpora kinodistribúcie boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.
Podporené projekty

Kompletné výsledky nájdete tu.