Výsledky výzvy EACEA/28/2018 Výberová podpora kinodistribúcie (Uzávierka 4. 6. 2019) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.