Výsledky výzvy EACEA/28/2019 Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií boli zverejnené.
Nájdete ich tu.