Výsledky výzvy EACEA/32/2018 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka – 20.12.2018) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.