Výsledky výzvy EACEA/23/2014 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka predkladania projektov: 2. júl 2015) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.