Výsledky výzvy EACEA/S28/2013 Automatická podpora kinodistribúcie boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.