Výkonná agentúra EACEA zverejnila tituly kníh, ktoré budú preložené v rámci výzvy na podporu Literárnych prekladov. Medzi schválenými žiadosťami nie je žiadny Slovenský subjekt, podporených bolo 46 dvojročných a 16 trojročných projektov.

Podrobné informácie k výzve EACEA /13/2018 nájdete tu.

Do albánčiny bude preložené:

– Svetlana Žuchová: Obrazy zo života M.

Do francúzštiny:

– Arpád Soltész: Mäso – vtedy na východe

Do angličtiny:

– Uršula Kovalyk: Night Circus and other Stories

Do maďarčiny:

– Michal Habaj: Michal Habaj

Do slovinčiny:

– Jana Beňová: Plán odprevádzania