Výsledky výzvy EACEA/21/2017 Podpora TV vysielania – 2. uzávierka boli zverejnené.