1. októbra 2014 je uzávierka fázy reinvestovania vygenerovaných finančných prostriedkov v rámci Výzvy č. 25/2012 Automatická podpora kinodistribúcie.

Príslušné formuláre, príručka a všetky dôležité informácie.