Dizajn vždy spájal ľudí z najrôznejších profesií, aby spoločne hľadali riešenia problémov. V dnešnej náročnej dobe aj dizajn a kreatívny sektor významnou mierou prispieva k zvládaniu pandémie choroby Covid-19, ktorej dôsledky sú pre samotných dizajnérov, dizajnérske štúdiá, firmy a výrobcov mimoriadne toxické. Aj oni teraz potrebujú našu pomoc ako nikdy predtým!

V súčasnosti pracuje Slovenské centrum dizajnu ešte intenzívnejšie, bez ohľadu na pracovný čas, pre čo najlepšie nastavenie procesu pomoci dizajnérom a výrobcom.
Vieme, že základom pre úspešné riešenie vzniknutých, častokrát existenčných, problémov dizajnérov a výrobcov je spájanie síl s inštitúciami a iniciatívami, ktoré sú blízke hospodárstvu, školstvu, vede, výrobnej sfére, marketingu a regiónom. Naším spoločným menovateľom je kultúra, ktorá v nás udržuje ľudskosť a vytvára pre spoločnosť hodnotový systém.
Naším cieľom je zmierniť dôsledky krízy na oblasť dizajnu a zároveň hľadať cesty, ako môže dizajn pomôcť ostatným dôležitým súčastiam našej spoločnosti. Preto Slovenské centrum dizajnu zakladá platformu DESIGN IS NOW!, ktorá bude dočasným nástrojom pohotovej reakcie na aktuálnu situáciu a prípravu adresných a efektívnych návrhov opatrení.

– Vyzývame všetky relevantné inštitúcie a iniciatívy pridať sa k nám, aby sme spojili všetky svoje kapacity a možnosti v záujme vytvorenia podpornej siete pre dizajn!
– Vyzývame dizajnérky a dizajnérov, zástupcov firiem a výrobných podnikov, aby nám pomohli pomôcť im! Budeme vás kontaktovať, pýtať sa, prezentovať vašu prácu a zverejňovať vaše názory.
– Vyzývame všetkých, ktorí dizajn potrebujú a chcú mu pomôcť, aby nás kontaktovali, ak majú možnosti a návrhy, ako pomôcť firmám a ľuďom.

Ukážme, že kreatívny sektor je silný, životaschopný a empatický, lebo ak to neukážeme teraz, tak možno naša práca nebude po návrate do nového chodu sveta rešpektovaná tak, ako by sme si želali. 

Slovenské centrum dizajnu
Slovensko, 9. 4. 2020

Výzva na stiahnutie.

Dotazník o negatívnych vplyvoch pandémie na dizajn

Kontakt:
platforma.din@scd.sk
www.scd.sk

PARTNERI

Creative Industry Forum
Slovak Business Agency
Slovak Fashion Council


PODPOROVATELIA

Mgr.art. Angelika Aková
Peter Chmela
David Chmela