Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo 17. decembra 2019 Výzvu na predkladanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul EHMK na rok 2026 v reakcii na túto výzvu vyplnia prihlášku uvedenú v prílohe 1 a „čestné vyhlásenie“ uvedené v prílohe 2.
Všetky prihlášky musia byť zaslané najneskôr 31. októbra 2020.
TU