V rámci projektu European Heritage Hub bol spustený program malých grantov na podporu projektov vedených občianskou spoločnosťou, ktoré chránia kultúrne dedičstvo v susedných krajinách EÚ. Proces podávania žiadostí bude prebiehať od 23. januára do 31. marca.

Schéma malých grantov Európskeho dedičského centra je otvorená pre organizácie občianskej spoločnosti so sídlom v 11 susedných krajinách Európskej únie: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo*, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Ukrajina.

Krajiny v týchto regiónoch – kandidátske aj potenciálne kandidátske krajiny na vstup do EÚ alebo blízki susedia EÚ – čelia ozbrojenému konfliktu, riešia postkonfliktné výzvy alebo potrebujú opatrenia na predchádzanie možným budúcim konfliktom. Cieľom schémy malých grantov Európskeho centra pre kultúrne dedičstvo je povzbudiť a posilniť postavenie zainteresovaných strán v oblasti kultúrneho dedičstva z uvedených krajín, aby sa stali aktívnymi protagonistami širšieho európskeho hnutia za kultúrne dedičstvo.

Program malých grantov Európskeho centra pre kultúrne dedičstvo tak poskytne podporu projektom, ktoré sa zameriavajú na tieto témy:

budovanie kapacít občianskej spoločnosti;
posilnenie kľúčovej úlohy kultúrneho dedičstva pre trojitú transformáciu našej spoločnosti, hospodárstva a životného prostredia (ekologickú, digitálnu a sociálnu);
budovanie mieru, stability, zmierenia, medzikultúrneho a medzináboženského dialógu prostredníctvom aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva.

Od projektov sa tiež očakáva, že prispejú k zásadám piatich pilierov Európskeho akčného rámca pre kultúrne dedičstvo, ktoré odrážajú spoločné nastavenie činností súvisiacich s kultúrnym dedičstvom na európskej úrovni, predovšetkým v politikách a programoch EÚ.

Kto sa môže prihlásiť a čo z toho budem mať?

Schéma malých grantov Európskeho centra pre kultúrne dedičstvo je agilný a flexibilný nástroj financovania na prideľovanie malých grantov na projekty v oblasti kultúrneho dedičstva, ktoré vedú organizácie občianskej spoločnosti so sídlom v oprávnených krajinách mimo EÚ uvedených vyššie.

Podporí iniciatívy troch veľkostí:

Malé projekty – granty v rozsahu od 2 000 do 10 000 EUR
stredné projekty – granty v rozsahu od 10 000 do 30 000 EUR
veľké projekty – granty v rozsahu od 30 000 do 50 000 EUR

Túto iniciatívu podporuje Nadácia ALIPH ako pridružený partner Európskeho dedičského centra.

Viac informácií o kritériách oprávnenosti a výberových kritériách a o tom, ako podať žiadosť, nájdete tu.