25. apríla 2022 bola uzavretá prvá otvorená výzva na predkladanie návrhov v rámci projektu MusicAIRE. Dostali sme viac ako 400 žiadostí z viac ako 40 krajín Európy a ďalších krajín.
 
V rámci projektu MusicAIRE práve zverejnili predbežný zoznam 22 ocenených projektov. Konečný zoznam ocenených projektov bude zverejnený hneď po ukončení procesu uzatvárania grantových dohôd. Druhá verejná výzva bude vyhlásená čoskoro!
 
Výsledky prvej výzvy nájdete TU

Cieľom projektu MusicAIRE je pomôcť pri obnove hudobného sektora navrhnutím a otestovaním systému podpory, ktorý dokáže čeliť výzvam, ktoré pandémia prináša, a zároveň podporiť udržateľnosť ekosystému. Táto akcia, podporovaná programom Kreatívna Európa, má v úmysle ďalej rozvíjať iniciatívu Music Moves Europe a prispieva k ekologickej, digitálnej a spravodlivej a odolnej obnove.

Všeobecným cieľom projektu MusicAIRE je pomôcť pri obnove hudobného sektora v Európe navrhnutím a otestovaním podporného systému, ktorý dokáže čeliť výzvam, ktoré prináša pandémia COVID-19, a zároveň podporiť udržateľnosť hudobného ekosystému. V rámci projektu budú vyhlásené dve otvorené výzvy.
 
Projekty, ktoré budú financované v rámci projektu MusicAIRE, budú musieť poskytnúť stratégie, metodiky a opatrenia pre hudobný sektor na riešenie obnovy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 aspoň v jednej z týchto tematických oblastí:
 
ZELENÁ obnova: zvyšovanie environmentálnej udržateľnosti a ekologického povedomia sektora s cieľom ekologizovať hudobný priemysel, najmä živé vystúpenia, festivaly a turné, ako aj podpora inovatívnych začínajúcich podnikov zameraných na znižovanie environmentálnej stopy pri online uchovávaní údajov a distribúcii hudby.
 
DIGITÁLNA OBNOVA: prispôsobenie sa novým vznikajúcim trendom v oblasti spotreby, distribúcie a propagácie digitálnej hudby (napr. živých hudobných vystúpení online) a rozvoj a podpora udržateľných obchodných modelov, ktoré umožňujú speňaženie a zaručujú odmeňovanie umelcov. Digitálna obnova zahŕňa vývoj produktov a služieb založených na technológiách v oblasti hudobnej produkcie, propagácie a distribúcie, ako aj opatrenia na budovanie kapacít umelcov s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a odolnosť na trhu, ktorý je čoraz viac založený na technológiách.
 
SPRAVODLIVÁ a ODOLNÁ obnova: lepšie využitie potenciálu hudby ako výraznej súdržnej sily s cieľom prispieť k väčšej solidarite, aktívnemu občianstvu a sociálnej súdržnosti. To zahŕňa silnejšiu komunitnú úlohu hudobných zariadení, lepší prístup k hudbe z hľadiska vzdelávania aj spotreby s osobitným dôrazom na znevýhodnené skupiny a spravodl