Bola publikovaná nová výzva pre podprogram Kultúra. Termín na podávanie žiadostí: 27. november 2019

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2020_en

Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať schopnosť odvetví kultúry fungovať nadnárodne a medzinárodne a podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov. 

VIAC k podmienkam v slovenskom jazyku TU:http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace