Ponúkame európskym filmovým profesionálom, ktorí si želajú zúčastniť sa na MIP TV (Cannes, 8. do 10. apríla 2024) pod záštitou stánku Creative Europe MEDIA, aby sa zaregistrovali.

Registrácia je otvorená pre účastníkov, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti, teda nezávislé európske subjekty, ktoré ponúkajú európsky obsah.

Služby na stánku Creative Europe MEDIA zahŕňajú:

recepcia a messaging service
priestory na stretnutia a úschovu
online propagačný katalóg
Wi-Fi
coffee bar

Vďaka včasnej registrácii na stánok MIPTV môžu prihlásení profesionáli získať znížený akreditačný poplatok – Early Bird do 29. februára v hodnote 640 EUR za osobu (po tomto dátume potom akreditačný poplatok stúpne na 765 EUR za osobu).

Registrujte sa čím skôr, aby ste sa vyhli sklamaniu, počet miest je obmedzený  – formulár.