Ponúkame európskym filmovým profesionálom, ktorí si želajú zúčastniť sa na Európskom filmovom trhu (EFM, 15. do 21. februára 2024) pod záštitou stánku Creative Europe MEDIA, aby sa zaregistrovali.

Registrácia je otvorená pre účastníkov, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti, teda nezávislé európske subjekty, ktoré ponúkajú európsky obsah.

Služby na stánku Creative Europe MEDIA zahŕňajú:

recepcia a messaging service
priestory na stretnutia a úschovu
online propagačný katalóg
Wi-Fi
coffee bar

Spoločnosť  môžete registrovať tu this form, taktiež môžete registrovať 3 projekty za spoločnosť this link.

Registrujte sa čím skôr, aby ste sa vyhli sklamaniu, počet miest je obmedzený media-stands.eu