Predpokladaný termín podávania žiadostí na projekty bude v októbri 2017, výzva bude publikovaná približne mesiac pred uzávierkou. Sledujte WEB 

EACEA