Deadline 25. apríl 2024

CREA-CROSS-2024-INNOVLAB

Webinár k výzve

Podpora organizácií v kultúrnom a kreatívnom sektore vrátane audiovizuálneho sektora na vývoj a testovanie inovatívnych digitálnych riešení, ktoré majú dlhodobý pozitívny vplyv na tieto sektory. Cieľom výzvy je uľahčiť vytváranie inovatívnych nástrojov, modelov a metód, ktoré možno uplatniť v audiovizuálnom sektore a v iných kultúrnych a kreatívnych odvetviach. Nové riešenia by mali byť ľahko replikovateľné medzi jednotlivými sektormi. Mali by sa zameriavať na zvýšenie konkurencieschopnosti, ekologizáciu, spoluprácu, šírenie, viditeľnosť, dostupnosť, rozmanitosť a dosah na publikum vo všetkých sektoroch.

Dva dôležité prvky tejto výzvy sú preto nasledovné:

INOVÁCIA – Vytvorenie inovatívneho nástroja, riešenia alebo modelu, ktorý posilní konkurencieschopnosť (ekologizácia, spolupráca…) európskeho kultúrneho obsahu.
MEDZIODBOROVÝ PRÍSTUP – Zapojenie audiovizuálneho a aspoň jedného ďalšieho sektora, ktorý čelí rovnakým výzvam.
Výzva Innovation Lab sa vyhlasuje v rámci medziodborového podprogramu Kreatívna Európa a je otvorená pre všetky subjekty z kreatívneho a kultúrneho priemyslu vrátane audiovizuálneho. O podporu sa môže uchádzať jedna organizácia alebo konzorcium minimálne dvoch partnerov z krajín zapojených do programu Kreatívna Európa.

Cieľom výzvy je podporiť inovatívne prístupy k tvorbe obsahu, prístupu k nemu, jeho distribúcii a propagácii v kultúrnom a kreatívnom priemysle a v spolupráci s inými sektormi, a to aj s ohľadom na prechod na digitálne technológie, a to v trhovom aj netrhovom rozmere.

Výzva sa zameriava najmä na:

(a) podpora nových foriem tvorby na rozhraní rôznych kultúrnych a kreatívnych odvetví, napríklad prostredníctvom experimentálnych prístupov a využívania inovatívnych technológií;

(b) podpora inovatívnych interdisciplinárnych prístupov a nástrojov, ktoré by mali podľa možnosti zahŕňať viacjazyčný a sociálny rozmer s cieľom uľahčiť ich distribúciu, propagáciu a speňaženie a zabezpečiť prístup ku kultúre a kultúrnym činnostiam vrátane kultúrneho dedičstva.

text výzvy TU

Ako sa uchádzať o podporu:

O podporu môže požiadať jedna organizácia alebo konzorcium najmenej dvoch partnerov z krajín zapojených do programu Kreatívna Európa. Ako koordinátor a spoluorganizátor projektu musíte mať platné prihlasovacie konto EÚ.
Vaša organizácia musí mať 9-miestny PIC (identifikačný kód účastníka). Ten získate pri registrácii svojej organizácie.
Na portáli budete vyzvaní, aby ste zadali svoje údaje EU Login, aby ste mohli začať alebo aktualizovať svoju žiadosť.

Úplné usmernenie k podávaniu žiadostí o možnosti financovania nájdete v online príručke F&TP, ktorá obsahuje užitočné informácie o registrácii vašej organizácie a príprave vašej žiadosti.