Deadline 20.4.2023

CREA-CROSS-2023-INNOVLAB

Podpora organizácií v kultúrnom a kreatívnom sektore vrátane audiovizuálneho sektora na vývoj a testovanie inovatívnych digitálnych riešení, ktoré majú dlhodobý pozitívny vplyv na tieto sektory. Cieľom výzvy je uľahčiť vytváranie inovatívnych nástrojov, modelov a metód, ktoré možno uplatniť v audiovizuálnom sektore a v iných kultúrnych a kreatívnych odvetviach. Nové riešenia by mali byť ľahko replikovateľné medzi jednotlivými sektormi. Mali by sa zameriavať na zvýšenie konkurencieschopnosti, ekologizáciu, spoluprácu, šírenie, viditeľnosť, dostupnosť, rozmanitosť a dosah na publikum vo všetkých sektoroch.

Dva dôležité prvky tejto výzvy sú preto nasledovné:

INOVÁCIA – Vytvorenie inovatívneho nástroja, riešenia alebo modelu, ktorý posilní konkurencieschopnosť (ekologizácia, spolupráca…) európskeho kultúrneho obsahu.
MEDZIODBOROVÝ PRÍSTUP – Zapojenie audiovizuálneho a aspoň jedného ďalšieho sektora, ktorý čelí rovnakým výzvam.
Výzva Innovation Lab sa vyhlasuje v rámci medziodborového podprogramu Kreatívna Európa a je otvorená pre všetky subjekty z kreatívneho a kultúrneho priemyslu vrátane audiovizuálneho. O podporu sa môže uchádzať jedna organizácia alebo konzorcium minimálne dvoch partnerov z krajín zapojených do programu Kreatívna Európa.