Deadline 22.9.2022

CREA-CROSS-2022-JOURPART

Podpora projektov spolupráce medzi mediálnymi organizáciami. O podporu sa môže uchádzať konzorcium minimálne 3 partnerov z 3 rôznych krajín zapojených do programu Kreatívna Európa.

Finančná podpora je určená na projekty, ktoré spĺňajú jednu alebo obe tieto priority:

Priorita 1: Podpora transformácie podnikov

Projekty, ktoré vyvíjajú lepšie modely príjmov a riadenia, nové prístupy k zapojeniu publika a marketingu, spoločné profesionálne/technické normy, nové typy redakcií, sietí alebo iných modelov výmeny obsahu medzi médiami alebo pomáhajú pri rozvoji podnikania malých organizácií
projekty môžu zahŕňať podujatia, online vzdelávacie programy a workshopy pre mediálnych odborníkov, výmenné programy, mapovanie osvedčených postupov, rozvoj technických noriem v celom odvetví, tvorbu praktických príručiek, vývoj a testovanie platforiem a technických riešení na výmenu nápadov a osvedčených postupov, propagačné aktivity a iné činnosti, ktoré pomáhajú životaschopnosti odvetvia

Priorita 2: Podpora projektov novinárskej spolupráce

Projekty, ktoré testujú originálne spravodajstvo a inovatívne výrobné metódy a formáty, zvyšujú výmenu osvedčených postupov medzi novinármi a optimalizujú pracovné postupy pre novinárske žánre vyžadujúce viac času a zdrojov
projekty môžu zahŕňať podujatia, online vzdelávacie programy a workshopy pre novinárov, spoločné vypracovanie redakčných noriem, výmenné programy, online mentorské programy, finančnú podporu pre projekty spolupráce v oblasti žurnalistiky, propagačné aktivity a iné činnosti na zlepšenie kvality a rozmanitosti žurnalistiky