Deadline 7. marec 2024

CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY

Webinár k výzve

Podpora medzinárodných iniciatív v oblasti mediálnej gramotnosti/vzdelávania. O podporu sa môže uchádzať konzorcium minimálne 3 partnerov z 3 rôznych krajín zapojených do programu Kreatívna Európa.

Podpora je určená na projekty, ktoré zahŕňajú aspoň dve z týchto oblastí činnosti:

činnosti, ktoré umožňujú zdieľanie a šírenie príkladov osvedčených postupov z inovatívnych projektov mediálneho vzdelávania v iných jazykoch a krajinách,
vývoj inovatívnych, interaktívnych online nástrojov na riešenie problémov v online prostredí (vrátane dezinformácií),
vývoj materiálov a nástrojov, ktoré občanom umožnia získať kritický prístup k médiám a primerane reagovať na dezinformácie,
rozvoj postupov mediálneho vzdelávania prispôsobených meniacemu sa mediálnemu prostrediu (vrátane manipulačných techník a mediálnej produkcie založenej na umelej inteligencii)

Výzvu nájdete TU

 

Ako sa uchádzať o podporu:

Ako koordinátor a spoluorganizátor projektu musíte mať platné prihlasovacie konto EÚ.
Vaša organizácia musí mať 9-miestny PIC (identifikačný kód účastníka). Ten získate pri registrácii svojej organizácie.
Na portáli budete vyzvaní, aby ste zadali svoje údaje EU Login, aby ste mohli začať alebo aktualizovať svoju žiadosť.

Úplné usmernenie k podávaniu žiadostí o možnosti financovania nájdete v online príručke F&TP, ktorá obsahuje užitočné informácie o registrácii vašej organizácie a príprave vašej žiadosti.