Deadline 30.3.2023

CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY

Podpora medzinárodných iniciatív v oblasti mediálnej gramotnosti/vzdelávania. O podporu sa môže uchádzať konzorcium minimálne 3 partnerov z 3 rôznych krajín zapojených do programu Kreatívna Európa.

Podpora je určená na projekty, ktoré zahŕňajú aspoň dve z týchto oblastí činnosti:

činnosti, ktoré umožňujú zdieľanie a šírenie príkladov osvedčených postupov z inovatívnych projektov mediálneho vzdelávania v iných jazykoch a krajinách,
vývoj inovatívnych, interaktívnych online nástrojov na riešenie problémov v online prostredí (vrátane dezinformácií),
vývoj materiálov a nástrojov, ktoré občanom umožnia získať kritický prístup k médiám a primerane reagovať na dezinformácie,
rozvoj postupov mediálneho vzdelávania prispôsobených meniacemu sa mediálnemu prostrediu (vrátane manipulačných techník a mediálnej produkcie založenej na umelej inteligencii)