Deadline: 14. november 2023 22:59

CREA-CULT-2023-COOP-UA – Podpora ukrajinských vysídlencov a ukrajinského kultúrneho a kreatívneho sektora

„Kultúra pomáha / Культура допомагає“ – projekt spolufinancovaný z programu EÚ Kreatívna Európa v rámci osobitnej výzvy na predkladanie projektov na podporu ukrajinských vysídlencov a ukrajinských kultúrnych a kreatívnych sektorov. Tento projekt realizujú spoločnosti Insha Osvita (UA) a zusa (DE).

Projekt zahŕňa sériu výziev na predkladanie projektov na granty na spoluprácu. V rámci týchto výziev môžete získať až 40 000 EUR na realizáciu projektov medzinárodného partnerstva medzi 2 alebo 3 organizáciami zameraných na integráciu prostredníctvom kultúry pre ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy z dôvodu ruskej totálnej vojny proti Ukrajine.

Grantový program Spolupráca ponúka podporu kultúrnym organizáciám, ktoré kladú dôraz na prácu s ľuďmi, ktorí boli nútení presťahovať sa do bezpečnejších regiónov Ukrajiny alebo krajín tvorivej Európy (všetky členské štáty EÚ, ako aj niektoré krajiny mimo EÚ) z dôvodu vojny Ruska proti Ukrajine. Projektový zámer musí byť zameraný na vysídlené osoby alebo utečencov, uľahčovať ich integráciu do nového prostredia prostredníctvom kultúry s cieľom podporiť dialóg a vzájomné porozumenie a ponúkať aktivity, ktoré reagujú na spracovanie vojnovej traumy a podporu ich duševného zdravia. Ďalšie úsilie by sa malo venovať zapojeniu rodín a detí do projektových aktivít. Navrhované aktivity môžu mať podobu workshopov, procesov spolutvorby, vzdelávacích projektov, arteterapie a podobne.

výzva a postup v angličtine TU

Na prípravu spolupráce je možné spojiť 2 alebo 3 partnerské organizácie. V prípade žiadostí v 2. kole musí byť v každej spolupráci aspoň jeden partner z Ukrajiny a jeden partner z inej krajiny programu Kreatívna Európa.
Organizácie, ktoré hľadajú partnerov na podanie žiadosti o grant na spoluprácu, majú možnosť zúčastniť sa na online moderovaných komunitných stretnutiach, ktoré poskytnú pomoc so žiadosťami o grant a uľahčia nadväzovanie kontaktov medzi organizáciami.
Komunitné stretnutia sa uskutočnia online 26. septembra a 10. októbra 2023 o 15:00 berlínskeho času / 16:00 kyjevského času.

https://zusaculture.org/our-work/culture-helps/