Deadline: 16.1.2024

Culture Moves Europe poskytuje finančnú podporu organizáciám a umelcom registrovaným ako právnické osoby v jednej zo 40 krajín programu Kreatívna Európa.

Účelom grantu je privítať vo vašich priestoroch zahraničných umelcov a kultúrnych pracovníkov a realizovať rezidenčný projekt. Zúčastnení umelci a kultúrni pracovníci musia mať legálny pobyt v krajine programu Kreatívna Európa, ktorá je odlišná od krajiny hostiteľa.

Na čo slúži rezidencia?
O financovanie rezidenčného projektu môžete požiadať s projektom, ktorý obsahuje jeho ciele, očakávaný vplyv a trvanie. Budete pôsobiť ako mentor pre umelcov a kultúrnych pracovníkov: mali by ste im poskytnúť prostredie, podporu a vybavenie prispôsobené ich odbornosti, aby sa mohli sústrediť na svoje individuálne alebo kolektívne projekty.

Rezidenčný projekt by mal sledovať jeden alebo dva z nasledujúcich cieľov:

Vykonávať výskum, skúmať a pracovať na konkrétnej téme alebo novej koncepcii.

Zapojiť sa do kolektívneho tvorivého procesu s cieľom vytvoriť nové umelecké dielo.

Zvýšiť kompetencie účastníkov prostredníctvom neformálneho vzdelávania alebo spolupráce s odborníkom.

Rozvíjať siete s cieľom posilniť profesionálny rozvoj účastníkov.

Umožniť spoločenskú zmenu v súlade s hodnotami a zásadami Nového európskeho Bauhausu.

Môžete privítať 1 až 5 medzinárodných umelcov a kultúrnych odborníkov, ktorí sa musia všetci zúčastniť na rezidenčnom projekte v rovnakých termínoch a počas rovnakého trvania. Rezidencia môže trvať od 22 do 300 dní.

Pri podávaní žiadosti si musíte vybrať jedno z nasledujúcich trvaní:

krátkodobý rezidenčný projekt: od 22 do 60 dní
strednodobý rezidenčný projekt: od 61 do 120 dní
projekt dlhodobého pobytu: od 121 do 300 dní

PODROBNOSTI TU