Deadline: 31. jasnuár 2023

CREA-CULT-2024-PECE

Výzva podporí projekty, ktoré predložia kultúrni operátori – v prípade tejto výzvy ide o orchestre s umelcami z najmenej 20 krajín zapojených do programu Kreatívna Európa – a ktorých cieľom je ponúknuť mladým začínajúcim hudobníkom odbornú prípravu, profesionálny rozvoj a príležitosti na vystúpenie. V rámci výzvy bude podporených tri až päť projektov.

Špecifické ciele tejto výzvy sú tieto:

Podporovať profesionalizáciu mladých hudobníkov a ponúknuť im príležitosti na kvalitný kariérny rozvoj prostredníctvom náboru, odbornej prípravy a príležitostí na koncertovanie a turné;
podporovať umeleckú excelentnosť v orchestrálnej hudobnej tvorbe mládeže;
podporovať prácu organizácií a umelcov, ktorí pôsobia ako propagátori a vyslanci hodnôt EÚ.

Žiadosti sa teraz podávajú online na Portáli o možnostiach financovania a verejných súťažiach, priamo v časti „Submission service“. Musia byť predložené do 17:00 stredoeurópskeho času v deň uzávierky.

Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať svoju spoločnosť a získať identifikačné číslo PIC (Participant Identification Code). Čísla PIC vytvorené v predchádzajúcom programovom období (2014 – 2020) zostávajú v platnosti.

Plan text výzvy v angličtine a ďalšie návody TU