Deadline: 31. 03. 2024

Druhá otvorená výzva Perform Europe!

Počas štyroch mesiacov trvania otvorenej výzvy budú môcť profesionáli v oblasti scénických umení a organizácie z krajín Kreatívnej Európy využiť jedinečnú online platformu na vyhľadávanie diel a konceptov scénických umení, nájsť partnerov a spoluvytvárať inovatívne návrhy projektov na turné.

Perform Europe poskytne najmenej 35 úspešným partnerstvám 2,1 milióna EUR na realizáciu ich projektov od júla 2024 do konca roka 2025.

Po úspešnom pilotnom projekte (2020 – 2022) bude projekt Perform Europe naďalej klásť dôraz na to, aby spolu s odvetvím scénických umení skúmal, ako možno cezhraničné turné urobiť spravodlivejším, ekologickejším a inkluzívnejším.

Kľúčové slová: tvorcovia zmien, inklúzia, rozmanitosť, boj proti zmene klímy, spravodlivosť, nadnárodná spolupráca. Máte inovatívny nápad, ktorý rezonuje s týmito kľúčovými slovami? Čítajte ďalej!

The Open Call