Deadline: 07. 02. 2024

Full name of the EU funded project

ZMINA: REBUILDING / ЗМІНА: ВІДНОВЛЕННЯ

CREA-CULT-2023-COOP-UA – Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors

ide o projekt spolufinancovaný z programu EÚ Kreatívna Európa v rámci vyhradenej výzvy na predkladanie návrhov na podporu ukrajinských vysídlencov a ukrajinského kultúrneho a kreatívneho sektora. Na projekte spolupracujú IZOLYATSIA (UA), Trans Europe Halles (SE) a Malý Berlín (SK).

Druhá vlna národných subdodávok projektu ZMINA: Obnova zahŕňa výzvu na predkladanie projektov, ktoré majú na Ukrajine realizovať ukrajinskí umelci alebo kultúrne organizácie. Maximálna výška grantu na národný projekt je 10 000 EUR.

Cieľom programu je vytvoriť a prezentovať na národnej úrovni kultúrne, umelecké a kreatívne projekty, ktoré uľahčujú, podporujú alebo sprostredkúvajú verejný diskurz o „prestavbe“: identity, spoločenských noriem, komunít, vzťahov, infraštruktúry atď.

Výzva na predkladanie návrhov národných projektov je otvorená pre

individuálnych žiadateľov z ukrajinského kultúrneho a kreatívneho sektora,
právnické osoby (verejné alebo súkromné subjekty) zastupujúce organizácie ukrajinského kultúrneho a kreatívneho sektora vrátane kultúrnych oddelení; vzdelávacie, mestské a štátne kultúrne inštitúcie pôsobiace na národnej a miestnej úrovni.

Oprávnené sú všetky kultúrne odvetvia (výtvarné umenie, divadelné umenie, filmová tvorba, literatúra, mestské kultúrne plánovanie atď.)

Žiadatelia a organizácie nesmú podliehať sankciám uvaleným na Ukrajine a mimo nej a musia spĺňať požiadavky verejnej politiky proti praniu špinavých peňazí s dosahom na úroveň konečných skutočných vlastníkov.

 

Program ZMINA: Rebuilding podporí projekty, ktoré prispievajú k výskumu a rozvoju tém prestavby Ukrajiny a pokrývajú jeden alebo viacero nižšie uvedených typov:

zameraný na konkrétne tvorivé postupy, ktoré prispievajú k vojnovej odolnosti a povojnovej obnove na Ukrajine, zachovaniu a budovaniu nových identít, sociálnych noriem, komunít, vzťahov, infraštruktúry, dekolonizácii, budovaniu nových kultúrnych naratívov, kultúrnemu urbanistickému plánovaniu atď.
vyzdvihnúť zásadnú a jedinečnú úlohu kultúrneho a kreatívneho sektora v sociálnom a hospodárskom rozvoji v súčasnosti a v budúcnosti.
určené na zapojenie širokej verejnosti do predstavy povojnovej budúcnosti a formovania vízie spoločnosti o želanej podobe komunít, infraštruktúry a spoločenských noriem, a to aj za účasti miestnych komunít,
sú zamerané na dosiahnutie výsledkov v konkrétnych tvorivých formách, ktoré majú fyzický prejav a môžu sa šíriť do ďalších miestnych spoločenstiev.

Národné projekty by mali zahŕňať:

realizáciu na Ukrajine,
aspoň jedno verejné podujatie zamerané na diskusiu o „obnove“,
veľkoplošné podujatie na prezentáciu projektu,
vytvorenie aj prezentáciu produktu (oboje sa môže uskutočniť súčasne),
aktívnu spoluprácu s jasne definovanými miestnymi komunitami vrátane miestnych orgánov, architektov, urbanistov a iných odborníkov.

During the two-month application period ZMINA: Rebuilding team will provide ongoing support to applicants via email at zmina@izolyatsia.org; the program team will answer all the questions within two business days.

Applicants can join weekly ZOOM calls for applicants and the program team. To join the meeting, the applicant must register via the form.