DEADLINE: 9. 3. 2023, 17:00

Podpora je určená pre audiovizuálne festivaly hraných, dokumentárnych, animovaných a krátkych filmov. Európske audiovizuálne festivaly, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie záujmu publika o neeurópsky audiovizuálny obsah a podpora jeho cirkulácie a viditeľnosti.

Oprávnený žiadateľ je festival, ktorý
– 50 % programu je venovaná európskym zahraničným filmom a audiovizuálnym dielam (pochádzajúcim z členských krajín MEDIA)
– tieto diela musia zastupovať aspoň 15 rôznych členských krajín MEDIA
– festival musel mať aspoň 3 ročníky, ktoré sa konali do 31. decembra 2022

Prípustné aktivity
Stratégie zamerané na celoročné aktivity, ktoré pomôžu rozšíriť a obnoviť publikum implementáciou inovatívnych aktivít aj na oslovenie mladého publika.
Žiadosti by mali predstaviť primerané stratégie na zabezpečenie udržateľnejšieho a enviromentálne ohľaduplnejšieho prostredia, ktoré zabezpečí rodovú rovnováhu, začlenenie rozmanitosti
a reprezentatívnosti.

Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 24 mesiacov.

Financovanie:
paušálna suma závisiaca na počte európskych filmov v programe festivalu
27 000 – 75 000 EUR za rok, v prípade festivalu krátkych filmov 19 000 – 33 000 EUR za rok
financovanie je na 2 roky (2 ročníky festivalu)

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať:
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (Stiahnite si šablónu word dokumentu zo systému, vyplňte ju a nahrajte ho ako súbor PDF, nesmie presiahnuť 70 strán).
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa (vypĺňa sa online)
Prílohy: PDF s informáciami

slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť

Informácie o výzve

Registrácia spoločnosti