DEADLINE: 13. 12. 2023, 17:00
Podpora vývoja súboru 3 až 5 audiovizuálnych diel je určená pre európske nezávislé produkčné spoločnosti s medzinárodnými skúsenosťami a finančnou kapacitou na vývoj niekoľkých projektov súčasne.
Do súboru projektov môžete pridať aj jeden krátky film (podpora nových talentov).
Špeciálna pozornosť bude venovaná žiadostiam, ktoré prezentujú adekvátne stratégie, ktoré pomôžu zabezpečiť udržateľnosť a ekologickejší prístup s ohľadom na gendrovú vyváženosť, ako aj inklúziu a rôznorodosť reprezentácie.
Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená nezávislým európskym produkčným spoločnostiam (existujúcim najmenej 12 mesiacov), ktorých hlavnou činnosťou je produkcia.
V jednej výzve je možné podať len jednu žiadosť. Spoločnosť sa teraz môže uchádzať o podporu vo viacerých výzvach určených na development v jednom roku. Podmienkou je, že ten istý projekt sa nesmie objaviť vo viac ako jednej žiadosti. Ak bola spoločnosť podporená v schémach z roku 2023, nemôže získať podporu v schémach v roku 2024.
Žiadny vysielateľ nesmie vlastniť viac ako 25% podiel.
Spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín MEDIA.
Referenčné dielo – RECENT EXPERIENCE (platí pre koordinátora žiadosti)
Spoločnosť musí preukázať, že v období od roku 2017 produkovala 2 diela, ktoré boli medzinárodne komerčne distribuované (kino, TV, VOD) v najmenej troch krajinách iných ako je domáca krajina majoritného producenta.
Prípustné projekty
1. Projekty určené do kín
hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút
2. TV a digitálne platformy
hrané filmy dlhšie ako 90 min
dokumentárne filmy dlhšie ako 50 min
animované filmy dlhšie ako 24 min
jednotlivé filmy i seriály
minimálna dĺžka neplatí pre projekty imerzného charakteru, napríklad virtuálna realita
Krátký film – podpora výroby (nepovinná súčasť)
Financovanie
fixné čiastky v závislosti na žánre a rozpočte projektu
90 – 510 000 EUR na celý súbor projektov
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 36 mesiacov.
animovaný: film 55 000 EUR, seriál 60 000 EUR
dokumentárny: film 30 000 EUR, seriál 35 000 EUR
hraný film: 45 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 60 000 EUR (rozpočet nad 5 mil. EUR)
hrané seriály: 55 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 75 000 EUR (rozpočet mezi 5 a 20 mil. EUR), 100 000 EUR (rozpočet nad 20 mil. EUR)
krátký film (nepovinná súčasť súboru): 10 000 EUR
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 36 mesiacov.
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.
Žiadatelia nemôžu v rámci jednej výzvy predložiť viac ako jednu žiadosť. Žiadatelia, ktorí získali grant v predchádzajúcom roku buď vo výzve European slate development(CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) alebo European mini-slate development (CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE), nemôžu podať žiadosť v rámci tejto výzvy. Creative Europe MEDIA zverejňuje výzvy na European co-development, European slate development, European mini-slate development a Video games and immersive content development. Rovnaké audiovizuálne dielo nemožno predložiť viac než do jednej výzvy.
Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie

Informácie o výzve

Registrácia spoločnosti

VÝSLEDKY
CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE