DEADLINE: 9. 4. 2024, 17:00
Podpora platforiem VOD so sídlom v členských štátoch PROGRAMU MEDIA, ktoré ponúkajú európsky obsah, s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zlepšiť dostupnosť a viditeľnosť európskych audiovizuálnych diel pre európske a medzinárodné publikum.
Oprávnení žiadatelia
konzorcium aspoň 2 platforiem VOD pochádzajúcich najmenej z 2 rôznych členských štátov MEDIA
PLATFORMA VOD ponúkajúca svoje služby aspoň v 2 členských štátoch MEDIA
podmienky:
– minimálny európsky rozmer – katalóg musí obsahovať minimálne 500 audiovizuálnych diel (hrané, animované alebo tvorivé dokumentárne celovečerné filmy, TV filmy, TV seriály, krátke filmy)
– katalóg obsahuje aspoň 30% diel z členských krajín MEDIA
– audiovizuálne diela musia pochádzať najmenej z 5 krajín MEDIA, a pokrývať minimálne 5 rôznych úradných jazykov EÚ
Definícia európskych audiovizuálnych diel:
ich väčšinovým výrobcom je spoločnosť/spoločnosti so sídlom v členských krajinách MEDIA
aspoň 50 % financovania pochádza z členských štátov programu MEDIA
Financovanie
60 % uznateľných nákladov
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 24 mesiacov.
Na aké činnosti je podpora?
vytvorenie a podpora atraktívnej cezhraničnej ponuky európskeho obsahu
zlepšenie dostupnosti a viditeľnosti európskych audiovizuálnych diel
inovatívne stratégie digitálnej propagácie a marketingu
zlepšenie kvality, atraktivity a konkurencieschopnosti európskeho VOD odvetvia
chápanie správania spotrebiteľov a prilákanie nových divákov
výmena skúseností a osvedčených postupov (zdieľanie nákladov na technologický rozvoj, kurátorské činnosti, získavanie autorských práv atď.)
Ako podať žiadosť?

Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie
slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť
Informácie o výzve

Registrácia spoločnosti

Prezentácia (ANG)

Zvukový záznam

VÝSLEDKY
CREA-MEDIA-2021-VODNET