DEADLINY: 14. 3. 2024,
17:00 18. 7. 2024, 17:00
Prezentácia Films_on_move
Podpora distribúcie zahraničných európskych filmov v kinách a/alebo online v novej digitálnej ére za použitia inovatívnych obchodných modelov. Žiadosť o podporu môže podať európsky sales agent, ktorý koordinuje skupinu najmenej 7 európskych distribútorov.
Oprávnený žiadateľ
Európsky sales agent, ktorý koordinuje minimálne 7 rôznych prípustných distributérov pôsobiacich v rôznych krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a dvaja musia pochádzať z krajín s nižšou audiovizuálnou kapacitou.
– sales agent musí byť oprávnený predávať filmy do min. 15 členských krajín MEDIA
 filmy musia mať distribučnú premiéru najskôr 10 týždňov po podaní žiadosti
Prípustné projekty
– Film musí to byť hraný, animovaný alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút,
– európske filmy (na výrobe filmu sa musia významnou mierou podieľať spoločnosti a profesionáli z krajín MEDIA)
– rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2022,
– výrobný rozpočet filmu z krajín s vysokou produkčnou kapacitou musí byť nižší ako 15 mil. eur
Financovanie
maximálne 90% oprávnených nákladov (sales agent)
max. 70% nákladov na P&A (jednotliví distribútori)
maximálne sumy na distribútora: 150 000 EUR (FR, IT, EC, DE); EUR 60 000 (AT, BE, PL, NL); EUR 30 000 (CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE); 10 000 EUR (ostatné územia vrátane SR)
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 24 mesiacov.
Ako podať žiadosť?

Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie
slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť
Informácie o výzve
Registrácia spoločnosti
VÝSLEDKY
CREA-MEDIA-2021-FILMOVE