DEADLINE: 16. 7. 2024, 17:00
Podpora sietí kín, v ktorých sa premietajú európske filmy – program „Cinema Networks“.
Finančná podpora existujúcich sietí kín, ktoré premietajú európske filmy. Účelom finančnej podpory je predovšetkým zvýšiť podiel európskych filmov v kinematografických programoch, zvýšiť počet mladých divákov a vytvoriť spolupracujúce siete kín.
Táto podpora nie je určená pre jednotlivé kiná, ale pre zastrešujúce organizácie sietí kín. Jedinou takouto organizáciou, ktorá pokrýva sieť spolupracujúcich kín, je v súčasnosti Europa Cinemas. Europa Cinemas následne prerozdelí svojim členom.

Kino, ktoré sa chce stať členom siete Europa Cinemas, musí:
  • mať aspoň 70 miest (50 miest v prípade kín s dvoma alebo viacerými sálami)
  • byť v prevádzke minimálne 6 mesiacov a mať systém výpisu predaných a predaných vstupeniek
  • odohrať aspoň 520 predstavení a ročne nahlásiť najmenej 15 000 platiacich divákov
  • 10 – 20 % programu kinematografie musia tvoriť nenárodné európske filmy (limit závisí od počtu premietaní)
  • mať primerané technické a bezpečnostné vybavenie

Menšie kiná, ktoré nespĺňajú kritériá návštevnosti a počtu premietaní, sa môžu za účelom získania podpory zlúčiť do tzv. minisiete.

Deadlilne na prihlasovanie do siete: 15. 9. 2023
podmienky pre kiná do siete Europa Cinemas

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Informácie o výzve

Europa Cinemas
Podpora v rámci schémy na podporu sietí kín sa ďalej prerozdeľuje prostredníctvom európskej siete kín Europa Cinemas.

 

Viac informáciípodmienky a prihlasovanie
Kontakt

 

 

VÝSLEDKY
CREA-MEDIA-2021-CINNET