DEADLINE: 24. 1. 2024, 17:00

Webinár k výzve

Podpora vývoja naratívnych videohier a imerzného obsahu, určených na komerčnú distribúciu. Žiadosť môže podať herné štúdio, XR štúdio alebo audiovizuálna produkčná spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je výroba videohier. Žiadosť môže podať aj konzorcium.

Aké projekty môžu získať podporu
– naratívne videohry alebo interaktívny naratívny a imerzný obsah – vývoj (predprodukciu) konceptov a prototypov interaktívnych naratívnych príbehov s originálnym obsahom a/alebo kvalitným herným zážitkom určeným globálnu komerčnú explozáciu prostredníctvom osobných počítačov, herných konzol, mobilných zariadení, tabletov, smartfónov a iných technológií.
– príbeh musí byť rozprávaný v priebehu celej hry/projektu (in-game storytelling), nie iba ako úvod alebo záver

Oprávnený žiadateľ
– spoločnosť / konzorcium vyvinula/vyrobila aspoň jednu videohru alebo imerzný projekt, ktorý bol komerčne distribuovaný v období od 1. 1. 2021 do uzávierky výzvy
– hlavný predmet činnosti spoločnosti – vývoj/výroba videohier, vývoj zábavného softvéru alebo výroba audiovizuálnych diel
– spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín programu MEDIA a vlastnená občanmi týchto krajín
– väčšinové vlastníctvo práv k projektu
– produkčná fáza (začínajúca od vytvorenia prvého hrateľného prototypu/skúšobnej verzie hry) nesmie byť naplánovaná skôr ako 10 mesiacov po dátume uzávierky

Spoločnosť sa môže uchádzať o podporu v tej istej výzve s rôznymi projektami.
Spoločnosť sa teraz môže uchádzať o podporu vo viacerých výzvach určených na development v jednom roku. Podmienkou je, že ten istý projekt sa nesmie objaviť vo viac ako jednej žiadosti.

Financovanie:
– fixná čiastka vo výške 60% odhadovaného uznateľného rozpočtu na vývoj (náklady sú uznateľné až od podpisu zmluvy, v odôvodnených prípadoch od podania žiadosti)
– max. 200 000 EUR
Trvanie projektu:
Dĺžka trvania projektu by nemala presiahnuť 36 mesiacov.

Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.

Každá žiadosť musí pozostávať:
Časť A: Administratívne informácie
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (Stiahnite si šablónu word dokumentu zo systému, vyplňte ju a nahrajte ho ako súbor PDF, nesmie presiahnuť 70 strán).
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa (vypĺňa sa online)
Prílohy: PDF s informáciami

slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť

Informácie o výzve

Registrácia spoločnosti

Prezentácia (ANG)

Zvukový záznam