Uzávierka prihlasovania: 12. 3. 2023
Výzva na registráciu do 20. ročníka programu Inside Pictures 2023 je otvorená. Inside Pictures je popredným európskym vzdelávacím programom v oblasti filmového biznisu.

Inside Pictures je popredným európskym vzdelávacím programom v oblasti filmového biznisu. Je určený pre manažérov a producentov z filmového i televízneho priemyslu a je navrhnutý tak, aby rozvíjal praktické znalosti, zručnosti a kontakty potrebné na vedenie úspešných projektov a podnikov.

Program si kladie za cieľ podporovať rozvoj stále silnejšieho európskeho filmového priemyslu a vzdelávať svetových lídrov, ktorí budú naďalej poháňať toto odvetvie vpred. Ciele programu reagujú na neustále zmeny vo filmovom priemysle (globalizácia, zmeny technológií, zdroje financovania, konkurenčné prostredie).

Termín a miesto:
8-mesačný program prebieha od júna 2023 do januára 2024, pozostáva z 5 modulov, ktoré sa konajú v Londýne a Los Angeles.

Uzávierka:
12. 3. 2023

Viac informácií