Spoločnosť AKCIJA Sarajevo (Bosna a Hercegovina) hľadá parnera pre vzdelávací projekt: FIVE (Film Vloggers of Europe)
Téma: Vychádzajúc z nepopierateľne príťažlivého vplyvu video-blogovania (vlogingu) na mladých ľudí, projekt FIVE sa zameriava na taktické využitie tohto typu digitálnych sociálnych médií ako kreatívneho nástroja neformálneho vzdelávania o bohatom dedičstve európskej kinematografie.

Informácie o projekte a kontakt