Odbor horizontálnych princípov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na oddelení projektov HP oficiálne spúšťa Národný kontaktný bod SK – CERV od 1. februára 2024.
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov (DG Justice) dňa 11.5.2023 úspešne potvrdilo nomináciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Národného kontaktného bodu SK – CERV programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027 (CERV) v Slovenskej republike.
Účelom Národného kontaktného bodu SK – CERV bude informovať o programe CERV 2021-2027 a podporovať Európsku komisiu a Európsku výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru pri implementácii programu na miestnej, národnej, nadnárodnej a regionálnej úrovni.
Cieľom Národného kontaktného bodu SK – CERV je poskytovanie nestranných usmernení, praktických informácií a pomoci žiadateľom, zainteresovaným stranám a prijímateľom programu CERV.
Bude Vás sprevádzať jednotlivými krokmi procesu, vrátane postupu podávania žiadostí, šírenia informácií a výsledkov programu, otázok pre partnerov, odbornej prípravy a iných formalít.
Sledujte náš Facebook a Instagram pre informácie o aktuálnych výzvach, webinároch a výjazdoch do regiónov.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať mailom na info-cerv@employment.gov.sk.
Tešíme sa na spoluprácu.
Infoseminár k programu sa koná 26.4.2024