VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EAC/S22/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 28. február 2014
SPOLOČNOSŤ: Asociácia slovenských filmových klubov
PROJEKT: Wałęsa. Człowiek z nadziei
SUMA: 5 300 EUR