Termín: 28. september 2021, od 15.00 do 16.30
 
Ambiciózne ciele v oblasti klímy a vykonávanie European Green Deal stanovili nový kurz politiky v oblasti klímy a životného prostredia v Európe. Viac sa dozviete na konferencii organizovanej Deskami Kreatívnej Európy MEDIA a sieťou Birgit Heidsiek, FFA Green Cinema Officer. Na dosiahnutie cieľov klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050 sa musia emisie skleníkových plynov postupne znižovať. Táto konferencia poskytne prehľad energetických riešení. 
Po úvode Lucie Recalde, vedúcej  Creative Europe MEDIA v Európskej komisii, o príslušných stratégiách MEDIA, budú nasledovať dobré príklady kinárov z Nemecka, Holandska a Veľkej Británie, ktorí predstavia prehľad právnych požiadaviek a osvedčených postupov. 
 
Európski panelisti budú diskutovať o implementácii ekologických opatrení pri prevádzke kín:
Lauriane Bertrand, Creative Europe MEDIA, European Commission 
Paola Migliorini, Deputy Head of Unit, Sustainable Production, Products, and Consumption, DG Environment, European Commission 
Benjamin Dauhrer, CTO/CMO, Cinecitta, Nuernberg, Nemecko
Konferenciu bude moderovať Birgit Heidsiek www.grüneskino.de
 
Program
 
Registrovať sa môžete do 24. septembra na tomto linku