Agentúra EACEA organizuje online informačné webináre o nových výzvach v rámci programu Kreatívna Európa Cross sector. Nahrávky webinárov nájdete niekoľko dní po konaní podujatia tu – Viac informácií.

Media Literacy
Pondelok, 4. 12. 2023 | 11:00-12:00
Meeting link 
Meeting number (access code): 2744 847 2385
Meeting password: ynZSwW9P@35 (96979997 from phones)

Journalism Partnerships
Streda, 6. 12. 2023 | 11:00-12:00
Meeting link 
Meeting number (access code): 2744 860 4262
Meeting password: Hm4FpvFB*22 (46437832 from phones)