Agentúra EACEA organizuje online informačné webináre o nových výzvach pre producentov v rámci programu Kreatívna Európa MEDIA. Nahrávky webinárov nájdete niekoľko dní po konaní podujatia tu – Viac informácií.

Utorok, 24. 10. 2023 | 14:30-17:00
European Slate development a European Mini-slate development
Záznam z webinára

Piatok, 27. 10. 2023 | 10:00-12:30
TV and online content
Záznam z webinára

Pondelok, 6. 11. 2023|14:00-15:00
Markets & Networking
Záznam webinára

Utorok, 21. 11. 2023 | 14:30-17:00
Video games and immersive content development
Záznam z webinára

Piatok 24. 11. 2023 | 11:00-12:00
Innovative Tools and Business Models 
Záznam z webinára

Streda 29. 11. 2023 | 15:00-16:30
Films on the Move
Meeting link
Meeting number: 2740 047 7336
password: 68JKv7qpQ6* (68558777 from phones)

Utorok, 5. 12. 2023 | 10:30 – 12:00
Networks of European Festivals
Meeting link
Meeting number (access code): 2742 321 4036
Meeting password: YyJPm6qm*52 (99576676 from phones)

Utorok, 16. 1. 2024 | 14:00-16:30
European co-development
Záznam z webinára

Viac informácií