When East Meets West (WEMW) je koprodukčné fórum pre 20 vybraných producentov s projektom vo fáze vývoja vhodným pre medzinárodnú koprodukciu pochádzajúcich z krajín východnej Európy, Talianska, Španielska, Portugalska a Latinskej Ameriky.

WEMW sa uskutoční od 24. do 26. januára 2016 v talianskom meste Trieste.

Prihlasovať môžete projekty celovečerných hraných aj dokumentárnych filmov vo fáze vývoja vhodné pre medzinárodnú koprodukciu medzi „východom a západom“.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
5. november 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email