Aj v roku 2019 sa bude konať koprodukčné fórum When East Meets West v talianskom Terste. Koprodukčné fórum určené pre 20 vybraných producentov s projektom vo vývoji. Fórum zahŕňa verejnú prezentáciu, individuálne stretnutia a ďalší program (panely, prípadové štúdie) o možnostiach koprodukcie. Projekty by mali byť celovečerné hrané alebo dokumentárne filmy určené pre medzinárodnú koprodukciu.Nadchádzajúci ročník bude mať dvojité zameranie, konkrétne na Benelux (Belgicko, Holandsko a Luxembursko) a strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Slovensko a Ukrajina ). Podujatie zastrešuje Slovenský filmový ústav a Slovenská filmová agentúra pod záštitou Audiovizuálneho fondu, v delegácii bude 8 slovenských producentov.
 
Termín: 20. – 22. 1. 2019