Aj v roku 2021 sa bude konať koprodukčné fórum When East Meets West v talianskom Terste. Koprodukčné fórum určené pre producentov s projektom vo vývoji, ktoré sa pre pandémiu vírusu COVID-19 bude konať aj v digitálnej podobe. 24. – 26.1.2021 sa bude konať konferencia priamo v meste Terst, po ktorej budú v dátumoch 27. a 28.1.2021 nasledovať one-on-one online stretnutia s odborníkmi z celej Európy. 

Fórum je zamerané na celovečerné hrané a dokumentárne filmy vo fáze vývoja vhodné pre medzinárodnú koprodukciu.
Viac informácií ako aj možnosť prihlásiť sa nájdete tu.
Deadline na prihlasovanie je 31.10.2020