Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť svoje pripravované filmové projekty na každoročnú prezentáciu Works in Progress, ktorú organizuje SFÚ a MFF Febiofest v rámci Bratislava Industry Days.
Tejto prezentácie sa zúčastní asi päťdesiatka zahraničných zástupcov/zástupkýň medzinárodných festivalov, industry platforiem a sales agentov.

Deadline: 5. januára 2022
Viac info